Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.10.2013
Дата публікації 28.10.2013 18:03:20
Найменування емітента* Акціонерне проектно-будівельне та експлуатаційне, комерційне товариство закритого типу "Цвек-Д"
Юридична адреса* 49041, м.Дніпропетровськ, вул.Старокодацька 9
Керівник* Корж Іван Іванович - Голова правління. Тел: 0563703002
E-mail* gara@fgi.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
АКЦIОНЕРНЕ ПРОЕКТНО-БУДIВЕЛЬНЕ ТА ЕКСПЛУАТАЦIЙНЕ, КОМЕРЦIЙНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ЦВЕК-Д», код ЄДПРОУ 01190273 згідно протоколу загальних зборів акціонерів б/н від 25.10.2013 року, протоколу Наглядової ради б\н від 25.10.2013 року та протоколу Ревізійної комісії б/н від 25.10.2013 року були прийняті наступні рішення:
1. Голова правлiння Корж Iван Iванович, паспорт АМ 846626, 07.06.2002р. Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0. Звiльнено 25.10.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займав протягом 2 рокiв.
2. Голова правлiння Корж Iван Iванович, паспорт АМ 846626, 07.06.2002р. Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0. Призначено 25.10.2013. Призначено стороком на 5 рокiв. Не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час процює АТЗТ «ЦВЕК-Д» на посадi Голови правлiння.
3. Член Правлiння Тiтаренко Свiтлана Миколаївна, паспорт АН 123642 31.01.2003р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0. Звiльнено 25.10.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займав протягом 2 рокiв.
4. Член правлiння Тiтаренко Свiтлана Миколаївна, паспорт АН 123642 31.01.2003р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0. Призначено 25.10.2013. Призначено стороком на 5 рокiв. Не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час процює АТЗТ «ЦВЕК-Д» на посадi головного бухгалтера.
5. Член правлiння Молчанов Вiктор Семенович. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0. Звiльнено 25.10.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займав протягом 2 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
6. Член правлiння Височина Людмила Анатолiївна, паспорт АМ 939494 08.07.2002р. Бабушкiнським РВД МУУ МВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0. Призначено 25.10.2013. Призначено стороком на 5 рокiв. Не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час процює АТЗТ «ЦВЕК-Д» на посадi провiдного економiста.
7. Голова ревiзiйної комiсiї Кисель Iван Григорович Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0.0809. Звiльнено 25.10.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займав протягом 2 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
8. член ревiзiйної комiсiї Розинська Ганна Мар’янiвна, паспорт АН 063161, 10.09.2002р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0.0809. Звiльнено 25.10.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займала протягом 2 рокiв.
9. член ревiзiйної комiсiї Давгуль Людмила Павлiвна. паспорт АМ 062684, виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0.0809. Звiльнено 25.10.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займала протягом 2 рокiв.
10. Голова ревізійної комісії Розинська Ганна Мар’янiвна, паспорт АН 063161, 10.09.2002р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0.0809. Призначено 25.10.2013. Призначено стороком на 5 рокiв. Не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час процює АТЗТ «ЦВЕК-Д» на посадi iнспектора з технiчної експлуатацiї будiвель.
11. Голова Наглядової ради Давгуль Олександр Мар’янович, паспор АМ 062799, 06.12.2000р. АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 3.2363. Звiльнено 25.10.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займав протягом 2 рокiв.
12. Голова Наглядової ради Давгуль Олександр Мар’янович, паспорт АМ 062799, 06.12.2000р. АНД РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 3.2363. Призначено 25.10.2013. Призначено стороком на 3 роки. Не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час процює АТЗТ «ЦВЕК-Д» на посадi юрисконсульта.
13. член Наглядової ради Давгуль Мар’ян Антонович. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 5.0971. Звiльнено 25.10.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займав протягом 2 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
14. член Наглядової ради Розинський Данило Олександрович, паспорт АН 853765, 13.01.2010р. Iндустрiальним РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0.0809. Призначено 25.10.2013. Призначено стороком на 3 роки. Не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час не працював-студент.
15. член Наглядової ради Розинський Олександр Олександрович, паспорт АМ 941768, 17.05.2002р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 81. Звiльнено 25.10.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду займав протягом 2 рокiв.
15. член Наглядової ради Розинський Олександр Олександрович, паспорт АМ 941768, 17.05.2002р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 81. Призначено 25.10.2013. Призначено стороком на 3 роки. Не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час АТЗТ «ЦВЕК-Д» на посадi техніка
16. член ревiзiйної комiсiї Давгуль Людмила Павлiвна, паспорт АМ 062684, виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0.0809. Призначено 25.10.2013. Призначено стороком на 5 рокiв. Не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час не процює – пенсіонер.
17. член ревізійної комісії Бойко Ірина Олександрівна, паспорт АК №971329, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 14.11.2000р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента(%) – 0. Призначено 25.10.2013. Призначено стороком на 5 рокiв. Не погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. З 2008 року по теперiшнiй час процює – фізична особа-підприємець.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Корж Іван Іванович