Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01190273
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 23/11/2006
Дата публікації 29/11/2006
Найменування емітента* Акцiонерне проектно-будiвельне та експлуатацiйне, комерцiйне товариство закритого типу "Цвек-Д"
Юридична адреса* 49041, м. Днiпропетровськ, вул. Старокадацька, буд. 9
Керівник* Корж I.I. - Генеральний директор
Контактна особа* Молчанов В.С. - Провiдний економiст. Тел: 8(056)370-20-24, 33-58-25
E-mail* -
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
01190273 23/11/2006 0 Член Наглядової ради Давгуль О.М. 3.236 немає
01190273 23/11/2006 0 Член Ревiзiйної комiсiї Пiндич Т.М. 0 немає
01190273 23/11/2006 0 Голова Ревiзiйної комiсiї Яременко О.В. 0 немає